Verwijderen en saneren van asbest golfplaten of ander asbest in gebonden toestand

Bij renovaties en afbraakwerken verwijderen we gebonden asbest zoals golfplaten, waarmee de dakconstructies van loodsen en schuren decennia geleden werden afgewerkt.

  • Onze dakdekkers volgen jaarlijks een opleiding om veilig gebonden asbest te verwijderen
  • In het geval van renovatie helpen we u om een veiligere dakbedekking te kiezen
  • Tijdens de verwijdering van gebonden asbest zijn er geen risico’s voor uw werknemers, veestapel of opgeslagen goederen

“We vernieuwden ons asbestcementgolfplaten dak van 1300 m² met geisoleerde dakplaten van Joris Ide. Geldhof-Vermeersch klaarde de klus in amper in 5 werkdagen zonder enige waterinsijpeling en met behoud van de magazijnfunctie tijdens de werken. Dat was onverhoopt!”

Luc Rombaut

Gebonden asbest laten verwijderen?

Neem nu contact op of vraag een offerte aan

Gebonden asbest ontbindt na verloop van tijd

Sinds de jaren 90 is het gebruik van asbestplaten verboden omdat de asbestvezels kankerverwekkend zijn. Zolang het asbest in gebonden toestand verkeert, is er in principe geen gezondheidsprobleem. Door de ouderdom beginnen de golfplaten te ontbinden, waardoor de gevaarlijke vezels vrijkomen. Ook het bewerken van de platen (slijpen, boren, …) doet een enorme hoeveelheid asbestvezels verstuiven.

Golfplaten gemaakt van asbestcement zijn te herkennen aan de honingraatstructuur op de onderkant van de plaat.

Geen enkel risico bij de asbestsanering van oude schuren, loodsen, …

Er zijn nog steeds veel gebouwen die met dergelijke asbestvezelcementplaten uitgerust zijn. Daarom is de ontmanteling van daken of gevels van oude gebouwen een klus die u best aan professionele asbestverwijderaars overlaat:

  • Asbestverwijdering met technieken die verstuiving van asbestvezels tot een minimum herleiden
  • Gespecialiseerde uitrusting en machines om dakwerkers en de omgeving te beschermen
  • Veilig transport en verwerking van gevaarlijk asbestafval

Gebonden asbest laten verwijderen?

Neem nu contact op of vraag een offerte aan